Üçüncü Ay
🌳

Üçüncü Ay

Üçüncü ayın programı

Üçüncü ayın görevi

İkinci ayda üzerine çalıştığınız 3 şirketin tespit ettiğiniz ihtiyaçlarına yönelik sunabileceğiniz çözümleri rafine hale getiriniz. Bu çözüm ve tavsiyeleri Canva vb araçlarla ilgi çekici hale getirip grafiklerle destekleyerek rapor hale getiriniz.