Sahis Sirket Destekleri ve Giderleri
🎛️

Sahis Sirket Destekleri ve Giderleri

Bu dokuman topluluktan sevgili Berke tarafindan hazirlanmistir. Kopyalanabilir Notion linkine buradan ulasabilirsiniz.

Bu doküman, yurtdışına freelance çalışmak ve şahıs şirketi kurmak isteyenlere yönelik hazırlandı. Genel olarak masraflarım neler olacak, ne gibi desteklerden yararlanabilirim gibi sorulara cevap vermeye çalıştık. Aşağıda yer alan bilgiler Eylül 2021 tarihinde derlendi. Lütfen 100% doğru olarak kabul etmeyin ve kendi araştırmanızı yapın. Mali müşavirlere, bu alanda yetkinliği olan kişilere danışın. Aşağıda yer alan bilgiler internetten bulabildiğimiz detayların özeti şeklindedir.

Şirket kurmak zor ve masraflı bir süreç gibi zannedilse de günümüzde hem çok daha kolay, hem de desteklerle ilk aşamada ciddi bir maliyetten kurtulabiliyorsunuz. Yararlanabileceğiniz ve sizi önemli bir masraftan kurtaran iki desteğin detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Yaş veya başka bir sebepten dolayı Genç Girişimci Desteği'nden yararlanamıyor olsanız bile ihracat istisnasından yararlanabilirsiniz.

Yararlanabileceğiniz Destekler

Genç Girişimci Desteği

Destek şartları:

 • Detaylarını internette birçok kaynakta da bulabilirsiniz fakat genel olarak (tüm şartları araştırın):
 • 29 yaşını tamamlamamış olmak
 • Daha önce şirket kurmuş olmamak diyebiliriz.

Destek detayları:

 • 3 yıl boyunca 75.000 TL'ye kadar gelir vergisinden muafsınız. Bunun tam olarak hesaba nasıl katıldığını aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.
 • İlk 12 ay Bağkur primi ödemiyorsunuz. (1055,37 TL x 12 Ay = 12,664,32 TL cebinizde kalmış oluyor.)

İhracat Vergi İstisnası (Yazılım-Tasarım İhracatı)

Destek şartları:

Destek detayları:

 • Kazancınınız (=gelir-gider) 50%'si üzerinden vergi ödüyorsunuz. Bunun tam olarak hesaba nasıl katıldığını aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Şahıs Şirketinin Ana Masrafları

 • Kurulum masrafları
 • Mali Müşavir - muhasebe ücreti
 • Sanal ofis ücreti
  • Evinizi de ofis olarak gösterebiliyorsunuz fakat onun için kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm kiranızı gider olarak olarak gösteremiyorsunuz. Sanal ofis bu uğraşlardan kurtulmak için en verimli yol gibi gözüküyor.
 • Gelir vergisi
 • Damga vergileri
 • Bağkur

Kuruluş Masrafları, Mali Müşavirlik Hizmeti Almak ve Sanal Ofis

Şahıs şirketi kurmak prosedür olarak kolay bir süreç olsa da Mali Müşavir bulup anlaşmak çevrenizde hiç tanıdığınız birisi yoksa uğraştırıcı olabilir. Bu noktada işlerinizi kolaylaştırabilecek bir firma olan mukellef.co'yu önerebiliriz. Doğrudan size yönlendirecekleri bir Mali Müşavir ile şirketinizi hızlıca kurabilirsiniz. Mukellef.co Birlikte İhracat'ın partnerlerinden, Birlikte İhracat üyelerine özel 10% indirimleri de mevcut.

12 ay taahhüt verdiğinizde aylık 250TL + KDV'ye kuruluş masrafı da dahil olmuş oluyor. Ek bir ücret ile sanal ofis hizmeti de sunuyorlar.

Aşağıdaki linkten süreçle alakalı detayları bulabilirsiniz.

Birlikte İhracat - Mukellef.co İşbirliği

Aylık Masraflar (İndirimsiz)

FirmaHizmetAylık Tutar (KDV Dahil)Yıllık Tutar (KDV Dahil)
Mukellef.co
Muhasebe + şirket kuruluşu
295
3540
Mukellef.co
Sanal Ofis
152.22
1826.6399999999999

Aylık 450 TL gibi bir rakama şirketinizi kurmuş, Mali Müşavirinizi bulmuş ve sanal ofisinizi kiralamış oluyorsunuz.

Gelir Vergisi

Gelir vergisi dilimlere göre farklı oranlarda hesaplanıyor. Hem ihracat istisnasından yararlanıp hem de genç girişimci olduğunuz zaman 150.000 TL kazancınıza (=gelir-gider) kadar ilk 3 yıl vergi ödemiyorsunuz.

Örneğin yurtdışına yazılım ihracatı yapıyorsunuz ve aylık 16.000 TL geliriniz 3.500 TL gideriniz var. Aylık 12.500 net kazancınız olmuş olduğu durumda ödenecek bir vergi çıkmıyor.

⚠️

Şahıs şirketinde yazabileceğiniz giderler konusunda Mali Müşavir'e danışmakta fayda var. İşiniz ile alakalı olmayan giderlerinizi şirket gideri olarak gösteremiyorsunuz. Aşağıdaki tabloda kullanılan örnek gideri tüm yaşam masraflarınız olarak düşünmeyin, sadece işiniz ile alakalı giderleriniz olarak düşünün. Gerçek gideriniz, şirket giderinizden fazla olacak.

⚠️

Aşağıdaki tablolarda Gelir ve Gider değerleri formülün çalışması için birden fazla satırda tekrar ediyor. Asıl amaç bu hesaplama sürecinin aşamalarını göstermek. Ödenecek vergi satırında göreceğiniz rakamlar o dilim için olan değerleri gösteriyor. Toplam ödenecek vergi en aşağıda yazıyor olacak.

Vergisi Dilimleri + 50% Yazılım İhracatı İstisnası + 75.000 TL Genç Girişimci

DilimlerMinimum DeğerMaksimum DeğerVergi Oranı (%)GelirGiderVergi Matrahı- Yazılım İhracatı- Genç GirişimciÖdenecek Vergi
1. Dilim
0
24000
15
192000
42000
150000
0
-75000
0
2. Dilim
TRY 24,000.01
53000
20
192000
42000
150000
0
-75000
0
3. Dilim
TRY 53,000.01
190000
27
192000
42000
150000
0
-75000
0
4. Dilim
TRY 190,000.01
650000
35
192000
42000
150000
0
-75000
0
5. Dilim
650000.01
40
192000
42000
150000
0
-75000
0
💡

Aynı koşullarda fakat genç girişimci desteğinden yararlanmadığınızı varsayalım:

Gelir Vergisi Dilimleri +50% Yazılım İhracatı İstisnası

DilimlerMinimum DeğerMaksimum DeğerVergi Oranı (%)GelirGiderVergi Matrahı- Yazılım İhracatıÖdenecek Vergi
1. Dilim
0
24000
15
192000
42000
150000
0
0
2. Dilim
TRY 24,000.01
53000
20
192000
42000
150000
0
0
3. Dilim
TRY 53,000.01
190000
27
192000
42000
150000
0
0
4. Dilim
TRY 190,000.01
650000
35
192000
42000
150000
0
0
5. Dilim
650000.01
40
192000
42000
150000
0
0
💡

Bu desteklerden yararlanmasaydınız ödeyeceğiniz vergi:

Gelir Vergisi Dilimleri

DilimlerMinimum DeğerMaksimum DeğerVergi Oranı (%)GelirGiderVergi MatrahıÖdenecek Vergi
1. Dilim
0
24000
15
192000
42000
150000
2. Dilim
TRY 24,000.01
53000
20
192000
42000
150000
0
3. Dilim
TRY 53,000.01
190000
27
192000
42000
150000
0
4. Dilim
TRY 190,000.01
650000
35
192000
42000
150000
0
5. Dilim
650000.01
40
192000
42000
150000
0
💡

Desteklerden yararlandığınızı varsayarak farklı rakamlarla bir örnek daha verelim: Aylık 30.000 TL kazanıyorsunuz ve 5.000 TL gideriniz var.

Gelir Vergisi Dilimleri + 50% Yazılım İhracatı İstisnası + 75.000 TL Genç Girişimci

DilimlerMinimum DeğerMaksimum DeğerVergi Oranı (%)GelirGiderVergi Matrahı- Yazılım İhracatı- Genç GirişimciÖdenecek Vergi
1. Dilim
0
24000
15
360000
60000
300000
0
-75000
0
2. Dilim
TRY 24,000.01
53000
20
360000
60000
300000
0
-75000
0
3. Dilim
TRY 53,000.01
190000
27
360000
60000
300000
0
-75000
0
4. Dilim
TRY 190,000.01
650000
35
360000
60000
300000
0
-75000
0
5. Dilim
650000.01
40
360000
60000
300000
0
-75000
0

Damga Vergisi

VergiTagsTutarYıllık Toplam
KDV Beyannamesi Damga Vergisi
Her Ay
64.1
769.1999999999999
Geçici Vergi Beyannamesi Damga Vergisi
3 Ayda Bir
97.2
388.8
Gelir Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi
Yılda Bir
133
133
Muhtasar Beyanname Damga Vergisi
3 Ayda Bir
0
0
💡

Muhtasar beyanname damga vergisi, stopaj kesintisi olması halinde 64,1 TRY. Faaliyet adresinin veya kullanılan aracın kiralık olması durumunda ya da tarafına serbest meslek makbuzu kesilmesi halinde stopaj kesintisi oluyor. Mukellef.co sanal ofisi fatura düzenlediği için stopaj yok. Mukellef.co mali müşaviri fatura düzenlediği için stopaj yok.